padyam-hrudyam

kavitvam

Sunday, May 12, 2024

నమామి దేవి నర్మదే 🙏🙏

 శ్లో.

అలక్ష లక్ష లక్ష పాప లక్ష సార సాయుధమ్ | 

తతస్తు జీవ జంతు తంతు భుక్తి ముక్తి దాయకమ్ | 

విరించి విష్ణు శంకర స్వకీయ ధామ వర్మదే | 

త్వదీయ పాదపంకజమ్ నమామి దేవి నర్మదే || 


-నర్మదాష్టకమ్
No comments: